Adatvédelem

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Tőzsdeász Kft. (Üzemeltető) által üzemeltetett, a www.kertforum.hu domainneveken elérhető oldalak (Webhely) és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Tőzsdeász Kft. elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A Tőzsdeász Kft., mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló1992. évi LXIII. törvény valamint az információs önrendelkezési jogról szóló a 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja a Felhasználók adataidat kezelni és nyilván tartani.

1. Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

2 Az adatkezelés fajtái

2.1 Hírlevél és azzal összefüggő adatkezelés

A szolgáltatás részét képezi, hogy a látogatók feliratkozhatnak a friss cikkekről értesítő hírlevélre. A hírlevélre való feliratkozáskor kötelezően megadandó adatok:

 • név

 • e-mail cím

A feliratkozás önkéntes és csak akkor válik aktívvá, ha a látogató a visszaigazoló e-mailben található linket meglátogatja.

A feliratkozó bármikor kezdeményezheti a hírlevélről való leiratkozását a hírlevelekben található leiratkozó link segítségével, illetve jelezhetik ebbéli szándékukat a kertforum@kertforum.hu email címen is.

A leiratkozó felhasználók adatait töröljük rendszerünkből. A személyes adatokat csak addig tároljuk rendszerünkben, ameddig a látogató fel van iratkozva a hírlevelünkre.

2.2 Cookie-k

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat.

 • Külső szolgáltatók, amilyen a Google, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, a felhasználónak a webhelyet érintő korábbi látogatásai alapján.

 • A Google által használt cookie lehetővé teszi, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket a Webhelyen és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítsék meg a felhasználók számára. További információ.

 • A felhasználók kikapcsolhatják a cookie használatát, ha felkeresik a hirdetési beállítások oldalát. (Az aboutads.info oldalon a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatók.)

A Google-tól eltérő hirdetési hálózatok cookie-jai is felhasználhatók arra, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg az Ön böngészőjében. Ezeknél a hirdetéseknél szintén nyílhat lehetőség, hogy letiltsa az érdeklődési kör alapján megjelenített hirdetésekhez használt cookie-kat. További információért lásd http://www.aboutads.info/ , illetve a hirdetők weboldalai.

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

 • a Szolgáltatás hatékony nyújtása

 • értesítés a Szolgáltatással kapcsolatos információkról,

 • a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,

 • működési problémák elhárítása

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető néhány speciális kivételtől eltekintve nem adja át harmadik félnek a látogatók adatait. A kivételek a következők:

 • A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

 • Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

5. Adatbiztonság

Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más látogatók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a látogató is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

6. Záró rendelkezések

6.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás

A hírlevél-feliratkozók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az kertforum@kertforum.hu e-mail címen.

Adatmódosítás, adattörlés

A Szolgáltatás keretén belül a hírlevél-feliratkozóknak kérhetik az általuk megadott adatok módosítását, javítását és törlését az alábbi e-mail címre elküldött levélben: kertforum@kertforum.hu.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

6.2 Felelősség

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

6.3 Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.

Kertészkedés és növénytermesztés – Kertfórum.hu